De gezonde basisschool van de toekomst

Samen met elke nieuwe leerling bewandelen wij (kind, ouder en leerkracht) de weg tot eind groep 8. Daarna volgt de weg naar het Voortgezet Onderwijs. Onderweg grijpen we alle kansen aan om het kind zoveel mogelijk te laten spelen, leren en ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen niveau en tempo.

We zorgen samen met kinderen, ouders en leerkrachten voor een veilige en inspirerende speel-leeromgeving. Waarin ieder kind op zijn eigen wijze kan leren. Gezamenlijk werken wij voortdurend naar een volgende stap in de groei en ontwikkeling van het kind.

Onze identiteit

Obs de Schatkist is een openbare school. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, met respect voor ieders godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. In het openbaar onderwijs ontwikkelen leerlingen zich door de aandacht voor de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. Wij besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Wanneer zijn we klaar?

En wanneer moeten de gymspullen mee?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details