• Home
  • onze school
  • ouderraad

De oudervereniging (OR)

De oudervereniging is een vereniging van ouders die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten vooral buiten het schoolgebeuren.
De ouderraad vormt werkgroepen waaraan ook niet-ouderraadsleden kunnen deelnemen.

Activiteiten OR

  • Organiseren van buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen van school
  • Op verzoek van school meedenken over inhoudelijke zaken
  • Contact onderhouden met de ouders, school en MR
  • Verlenen van hand– en spandiensten bij activiteiten van school
OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare