• Home
  • onze school
  • vakantie/studiemiddagen

vakanties/Studiemiddagen

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden Limburg, zoals deze is voorgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2015-2019 en is vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen positief advies van de GMR.

Herfstvakantie: maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie: maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020
Pasen: maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020

 Studiedagen:

13 september 2019 
15 november 2019
20 december 2019
6 februari 2020
4 mei 2020 
19 juni 2020
10 juli 2020

om 12.00 Vrij i.v.m. studiemiddagen:

26 augustus
11 oktober
1 november
21 november
5 december
31 januari
26 maart
6 april
26 mei
22 juni
OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare