• Home
  • onze school
  • vakantie/studiemiddagen

vakanties/Studiemiddagen

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden Limburg, zoals deze is voorgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2015-2019 en is vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen positief advies van de GMR.

Herfstvakantie: maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie: maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019
Pasen: maandag 22 april 2019 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie: maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

 

om 12.00 Vrij i.v.m. studiemiddagen:

31 augustus
21 september
 12 oktober
23 november
7 december
25 januari
22 maart
19 april
21 mei
21 juni
OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare