• Home
  • onze school
  • schooltijden

Onze schooltijden

Groep 1/2: 

Maandag 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

 

Voor de groepen 1/2 hebben we gekozen voor duidelijke afspraken (inloopafspraken) rondom het brengen van de kinderen. Niet om ouders op afstand te houden, maar om rust voor de kinderen te kunnen garanderen. We zien jullie als ouders graag ná school!

Inloopafspraken:

De deur van de school gaat open om 08.20 uur.
De leerkracht is tijdens de inloop, vanaf 08.20 uur in de klas. Ouders hebben dan de mogelijkheid een mededeling te doen of iets te vragen.
De kinderen gaan bij binnenkomst in de klas in de kring zitten. Eventueel pakken ze zelf een stoeltje en zetten dat in de kring.
De ouders blijven in de gang en komen de klas alleen binnen als de leerkracht aangeeft dat dat kan. De kleuters worden dus bij de deur van het lokaal afgezet. Met ‘wenkinderen’  wordt flexibel omgegaan, de ouder mag bijv. even mee de kring in.
De deur van de klas gaat om 08.30 uur dicht. De leerkracht begint met de kringactiviteit.
Ouders die te laat komen, gaan niet de klas binnen en zetten hun kind bij de deur van het lokaal af.
Ouders die regelmatig te laat komen, worden hier op aangesproken.
Na school (14.45 uur  / woe.  12.30 uur) is er de mogelijkheid voor ouders om de leerkracht te spreken of een afspraak te maken.

UITGANGSPUNT: DE LEERKRACHT IS ER ’S MORGENS VOOR DE KINDEREN!

Groep 3 t/m 8:

Maandag 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 14.45 uur

 

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt een inlooptijd van 08.20 tot 08.30 uur. De kinderen gaan zelfstandig naar hun klaslokaal. Ouders mogen t/m groep 3 mee naar binnen om hun kind te brengen. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen zelfstandig de school binnen komen.
Vóór 08.30 uur is er geen toezicht op de speelplaats. De ochtendpauze is van 10.15-10.30 uur
Onze school werkt met een continurooster, wat betekent dat alle kinderen zowel tijdens de ochtendpauze als de middagpauze op school blijven. In de praktijk betekent dit dat de kinderen tijdens de middagpauze in de klas eten onder toezicht van de leerkracht. Vervolgens wordt de pauze buiten op de speelplaats ook onder leerkrachttoezicht voortgezet. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Het overblijven binnen ons continurooster is gratis.

Enkele afspraken:

  • Wij verwachten de kinderen op tijd op school, zodat we in het kader van effectieve leertijd ook ècht om 08.30 uur kunnen beginnen. Zo voorkomen we ook dat de groepen onnodig gestoord worden tijdens hun kring, instructie of naar de gym gaan.
  • Ongeoorloofd verzuim en te laat komen wordt bijgehouden in onze verzuimregistratie. Bij ongeoorloofd verzuim of veelvuldig te laat komen ontvangt u een brief van school en/of wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. D
  • Bij veelvuldig verzuim of te laat komen is de school verplicht de leerplichtambtenaar / bureau VSV (voortijdig schoolverlaten) te informeren.
  • Indien uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of indien u met uw kind de huisarts bezoekt, geef dit dan voor 8.30 uur door aan de school. Maak afspraken met de huisarts, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd.
  • Geef dringende zaken zoals niet kunnen meedoen aan de gymles e.d. door aan de betreffende leerkracht vóór 8.30 uur.

Heeft u meer tijd nodig, maak dan een afspraak na schooltijd.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare