• Home
  • onze school
  • missie en visie

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT: MISSIE - VISIE - IDENTITEIT

Samen Kansrijk Onderweg

Samen Kansrijk Onderweg

Missie:

Vanaf het moment dat een kind bij ons de school als leerling binnenkomt, bewandelen we gezamenlijk (kind-ouder-leerkracht) de weg tot eind groep 8, waarna het zijn weg vervolgt in het Voortgezet Onderwijs. Onderweg grijpen we alle kansen om het kind zo goed mogelijk te laten spelen, leren en ontwikkelen, op ieder niveau, passend bij dit kind.

Visie:

Op obs De Schatkist zorgen we in onderlinge verbinding met kinderen, ouders en leerkrachten voor een veilige en inspirerende speel-leeromgeving, waarin ieder kind op zijn eigen wijze kan leren. Samen zijn we voortdurend onderweg naar een volgende stap in de groei en ontwikkeling van het kind.

Obs De Schatkist is een school waar naast leren aandacht is voor:

veiligheid, orde en vertrouwen


Wij denken dat deze waarden van groot belang zijn binnen een school, voor al onze kinderen (en ouders).

Identiteit

De Schatkist is een openbare school. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, met respect voor ieders godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen door aandacht te hebben voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare