• Home
  • onze school
  • hoofdluis en hoofdluiscontrole

Hoofdluis en hoofdluiscontrole

Hoofdluis kan voorkomen in alle scholen. Maar ook bij sportclubs, verenigingen en andere plekken waar kinderen relatief dicht bij elkaar zijn.
Als school zijn wij, voor een groot deel, afhankelijk van ouders bij de bestrijding van de hoofdluis.
Regelmatig kinderen thuis controleren op hoofdluis en indien nodig de hoofdluisinfectie bestrijden is erg belangrijk.
Binnen de school hebben we preventieve maatregelen genomen ter voorkoming en tegengaan van hoofdluisbesmetting.
Deze komen in hoofdlijnen hierop neer:
* Een aantal ouders, de ‘luizenpluisouders’ controleert de kinderen meerdere keren per schooljaar, in principe na elke vakantie. Wij hebben ieder schooljaar nieuwe ouders nodig.
* Bij geconstateerde hoofdluis wordt u hierover ingelicht.
* Zowel u als school kan bij een hardnekkig luizenprobleem ondersteuning vragen van de schoolarts en GGD.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare