• Home
  • Onze school
  • Wet- en regelgeving
  • Pestprotocol

Pestprotocol

Pestgedrag is niet welkom bij ons. Daarom hebben wij een pestprotocol dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Elke school moet een veilige haven zijn voor leerlingen, medewerkers en ouders. Pesten hoort hier niet bij en moet daarom uitgebannen worden.

We zorgen voor veiligheid, door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen. Mochten er zich ongewenste, vervelende situaties voordoen dan kunnen we elkaar aanspreken op dit gedrag en wijzen op de regels en afspraken. Wederzijds respect is belangrijk hierbij. Ieder kind moet met plezier naar school gaan.

Naar het Pestprotocol

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare