• Home
  • Onze school
  • Wet- en regelgeving
  • Mediaprotocol

Mediaprotocol voor leerlingen

In elke klas en in de gemeenschapsruimte zijn computers voor de kinderen aanwezig. Computers zijn goed te gebruiken door zowel de leerling als de leerkracht. De mogelijkheden zijn legio. Er staan onderwijskundige programma’s ter beschikking voor de groepen 1 t/m 8 en de computer wordt gebruikt als informatiebron (internet en e-mail). Ons bestuur Movare heeft een mediaprotocol opgesteld m.b.t. het gebruik van de computer en het internet en daar houden wij ons aan.

1. Uitgangspunten

Kinderen maken gebruik van Internet & E-maildiensten. De school heeft de verantwoordelijkheid om kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich tevens aan de afspraken te houden over internetgebruik of het versturen van e-mail/ chatberichten.

2. Afspraken

a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien kinderen ‘vrij’ willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te gebeuren. Internet en e-mail op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het leerproces.

b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht. Bij het bezoeken van internetpagina’s / chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in overleg met de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk hierbij aan NAW gegevens).

c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen. Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.

d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een computer van school.

2.1 Schoolwebsite

Ouder(s) / Verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter op de schoolwebsite gepubliceerd mogen worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door de school bewaard en direct toegepast bij geen akkoord.

2.2 E-mail / Chatten

Kinderen ontvangen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten versturen en chatten met andere leerlingen. De inhoud van deze berichten moeten te maken hebben met het leerproces. Indien kinderen zich misdragen bij het versturen van e-mail / chatberichten heeft de leerkracht de mogelijkheid om de toegang tot e-mail te blokkeren.

2.3 Mobiele telefoons / Mp3 spelers

Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is mogelijk om een mobiele telefoon / mp3 speler te gebruiken bij onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit toegestaan is.

Het volledige mediaprotocol is te bekijken via de website www.movare.nl → documenten → Live@Edu

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare