• Home
  • Onze school
  • Wet- en regelgeving
  • Informatievoorziening

elkaar informeren

Het is zowel voor ouders als voor de school van belang zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Zeker daar waar het gaat om de ontwikkeling van het eigen kind, maar ook daar waar het gaat om andere zaken die betrekking hebben op onze school. Wij informeren elkaar d.m.v.:

De schoolgids

Jaarlijks wordt een actuele versie op de website van de school geplaatst. Indien u prijs stelt op een papieren versie, kunt u die op school vragen.

De school kalender

Denk hierbij aan: groepsindeling, groepsbezetting, vakantierooster, gymtijden, alle activiteiten, etc. Geef hem een opvallende plek in huis!

Nieuwsbrieven

We informeren u regelmatig over wat zich in school afspeelt. In de loop van dit schooljaar zullen we steeds meer gebruik gaan maken van e-mail.

Rapporten

3 keer per jaar voor de groepen 3 t/m 8.

Oudergesprekken

Op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders. Blijf niet lopen met vragen of zorgen!

Prikbord

Hierop vindt u allerlei nieuws o.a. vanuit de school, de ouderraad, de gemeente, de wijk en de regio.

Ouderavonden

Worden georganiseerd om informatie over het onderwijs en schoolse zaken te geven. Uw aanwezigheid vinden wij erg belangrijk en dus vanzelfsprekend!

VO-gesprekken

Gesprekken over de stap naar het voortgezet onderwijs voor groep 8.

Informatie schoolse activiteiten Deze informatie kan locatieafhankelijk zijn, bijv. de vieringen. Ook hiervoor gaan we steeds meer e-mail gebruiken

Onze website: www.obsdeschatkist.nl

Bezoek onze site regelmatig om o.a. een indruk van onze schoolse activiteiten te krijgen. U vindt er ook leuke foto’s van de diverse activiteiten.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare