• Home
  • Onze school
  • Ons team
  • Visie en missie

Visie en missie

Samen met elke nieuwe leerling bewandelen wij (kind, ouder en leerkracht) de weg tot eind groep 8. Daarna volgt de weg naar het Voortgezet Onderwijs. Onderweg grijpen we alle kansen aan om het kind zo veel mogelijk te laten spelen, leren en ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen niveau en tempo.

We zorgen samen met kinderen, ouders en leerkrachten voor een veilige en inspirerende speel-leeromgeving. Waarin ieder kind op zijn eigen wijze kan leren. Gezamenlijk werken wij voortdurend naar een volgende stap in de groei en ontwikkeling van het kind.

Dit vinden we belangrijk

Naast leren is er ook grote aandacht voor veiligheid, orde en vertrouwen. In onze visie zijn deze waarden van groot belang binnen een school en voor al onze kinderen (en ouders).

Onze identiteit

OBS De Schatkist is een openbare school. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, met respect voor ieders godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. In het openbaar onderwijs ontwikkelen leerlingen zich door de aandacht voor de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. Wij besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Samen Kansrijk Onderweg

Samen Kansrijk Onderweg
OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare