• Home
  • Onze school
  • Medezeggenschapsraad & Ouderraad
  • De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan met als doel de openheid, openbaarheid en het overleg op school te bevorderen. Verder zorgt de raad voor een gelijkwaardige behandeling en het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle bij de school betrokken personen. De MR is momenteel samengesteld uit een aantal leden, verdeeld over ouders en teamleden.

Namens de ouders:

Desiree Jacobs (voorzitter)
Sanne Hellebrand
Nicolle Mohr

Namens het team;

Martijn Spronkmans
Diana van Diemen
Marlou Bouwens –Thelen

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare