• Home
  • Onze school
  • Gezondheid
  • Snoepen op school

Snoepen op school

Al enkele jaren probeert onze school vat te krijgen op het snoepen op school. Meerdere malen is er onder andere via nieuwsbrieven gewezen op minder of niet snoepen, op gezonde traktaties, op verstandiger snoepen (groente en fruit). Ook in de vorm van projecten proberen wij het gezond gedrag van kinderen te bevorderen.
Wij vinden een snoepverbod binnen onze school te ver gaan. Liever blijven wij het gesprek over dit thema met kinderen en ouders voeren en hen verder informeren over alternatieve traktaties tijdens verjaardagen.
Kortom:
Het uitdelen van snoep geniet beslist niet onze voorkeur. Hiervoor zijn betere en gezondere vormen van trakteren mogelijk. Te denken valt dan aan appels, mandarijnen, tomaten, fruitspiesen, blokjes kaas enz.
Ons verzoek aan u luidt: als uw kind traktaties wil uitdelen, kies dan voor gezonde en verantwoorde traktaties. Geef uw kind geen snoepgoed mee naar school en vertel ook waarom.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare