• Home
  • Onze school
  • Gezondheid
  • Luizencontrole

Luizencontrole

Hoofdluis komt voor bij kinderen en volwassenen en heeft niets te maken met een slechte hygiënische verzorging. Hoofdluis voorkomen kan bijna niet. Blijf alert door de volgende aandachtspunten uit te voeren:

  • controleer elke week of iemand in het gezin hoofdluis heeft.
  • wanneer hoofdluis is geconstateerd, is het van belang de omgeving daarop te attenderen.
  • gebruik “hoofdluismiddelen”: alleen om te behandelen, niet om te voorkomen. 

De kinderen krijgen van school een “bugbag” (luizenzak) om de jassen, mutsen en sjaals in op te bergen als ze op school zijn. Het gebruik van deze bugbags vermindert het risico op besmetting.
Op school is een werkgroep van ouders actief, die zich specifiek bezighoudt met hoofdluiscontroles op de eerste dag na een vakantie. Mocht er bij een kind hoofdluis worden geconstateerd dan wordt er contact opgenomen met de ouders. Er wordt voor de groep melding gemaakt op ISY. Na elke vakantie vindt er op school een luizencontrole plaats. Wij vragen jullie om ook thuis regelmatig te controleren en tot actie over te gaan indien dit nodig mocht zijn. Wij vinden het fijn als jullie melden wanneer jullie kind last van luizen heeft, zodat wij op school er dan even extra aandacht aan kunnen besteden.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare