Ik ben welkom

In het kader van de School!Week 2015 is een animatiefilmpje over het openbaar onderwijs gelanceerd.

De animatie vertelt in 1 minuut waar de openbare school voor staat.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare