• Home
 • Gezonde Basisschool

logo gbtVakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft de basisschool een veel bredere functie. De basisschool bereidt kinderen voor op hun toekomst, en die toekomst bestaat uit meer dan kennis en vaardigheden alleen.
De basisschool leert kinderen ook om te leven: een vorm van leren die zich afspeelt in de interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. Gezond gedrag behoort ook tot leren leven en zit al deels in het curriculum, maar gezondheid en gezond gedrag is veel breder dan kennis.
Gezond leven gaat om gezonde voeding, om veel en gevarieerd bewegen en om kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Het gaat om gezondheid en gezond gedrag toepassen in een leefstijl van kinderen. Daarom hebben we de omslag gemaakt naar Gezonde Basisschool van de Toekomst: een basisschool is geen leerschool maar een leefschool.

DE SCHOOLDAG

 • De schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 15.15 uur.
  Op woensdag duurt de schooldag tot 12.30 uur en op vrijdag voor de kleuters tot 12.00 uur.
 • Tijdens de kleine pauze in de ochtend is er 15 minuten ruimte voor vrij spel.
 • Tijdens de grote pauze is er een afwisselend beweegaanbod, aangeboden door pedagogisch medewerkers en sportstudenten. De eerste 30 minuten worden er begeleide activiteiten gedaan en de laatste 15 minuten is er ruimte voor vrij spel.
 • Gedurende de verlengde schooldag wordt, ook buiten de TSO, gericht ingezet op het vermijden van zitgedrag door bijvoorbeeld energizers of andere activerende werkvormen in te zetten tijdens de lessen.

GEZOND ETEN

 • De kinderen ontbijten thuis.
 • De kinderen krijgen in de ochtend een gezond tussendoortje aangeboden op school. Iedere dag is er de keuze uit twee soorten fruit. 
 • Tussen de middag krijgen de kinderen een gezonde lunch aangeboden. Samen met hun klasgenoten eten ze de lunch op in de klas onder begeleiding van een pedagogisch medewerker of de eigen leerkracht. De lunch wordt geleverd door de JUMBO en is samengesteld volgens de regels van het Voedingscentrum Nederland. Vooral veel minder suiker en vet en meer vitaminen, eiwitten en vezels. Minimaal tachtig procent van de geserveerde producten komt uit de Schijf van Vijf. De lunch is zo samengesteld dat kinderen kunnen kiezen uit verschillende producten. Er wordt hierbij rekening gehouden met allergieën en dieetwensen. 
 • Ouders hoeven 's ochtends geen broodtrommels meer te vullen. 

KOSTEN

 • Tot maart 2023 is deelname voor alle kinderen gratis
 • Vanaf maart 2023 worden de kosten €1,75 per kind per dag (alleen op de lange dagen).
 • Iedereen mag meedoen! Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen, bekijken we samen met Stichting Leergeld en Gemeente Kerkrade wat wel mogelijk is!
OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare