disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. OBS de Schatkist en site42 weBDesign kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. OBS de Schatkist en site42 weBDesign kunnen in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Natuurlijk proberen wij de site aan te kleden met foto’s van allerhande activiteiten. Wij houden daarbij vanzelfsprekend rekening met alle gangbare normen. Wilt u niet dat uw kind op dergelijke foto’s te zien is, dan houden wij daar rekening mee. Laat dit even schriftelijk weten.

OBS de Schatkist -locatie NullandNulland

Feldbiss 210
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare