Samen Kansrijk Onderweg

welkom op de website van Obs De Schatkist

Onze website is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in onze school. U vindt er informatie, nieuws, activiteiten en foto’s van onze beide locaties:
locatie Eygelshoven aan de Truytstraat 25 in Eygelshoven en
locatie Nulland aan de Feldbiss 210 in Kerkrade.
Onder ‘ONZE SCHOOL’ vindt u informatie die voor de hele Schatkist geldt, voor beide locaties dus. Hier kunt u o.a. schoolgids, schoolplan en schoolondersteuningsplan bekijken. Wilt u graag een ‘papieren’ schoolgids ontvangen, dan kunt u die op school afhalen.
Onder ‘LOCATIE EYGELSHOVEN’ en ‘LOCATIE NULLAND’ is informatie, nieuws en foto’s te vinden over de betreffende locatie.

Voor ouders en kinderen met vragen, reacties, zorgen, suggesties en leuke ideeën staat de deur altijd open!

Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten, vervangers, stagiaires, externe begeleiders) zich prettig en veilig voelt binnen onze school. Daar doen wij als team ons best voor en we gaan ervan uit dat iedereen daaraan wil meewerken!

Wij wensen iedereen een gezellig, leerzaam en gelukkig schooljaar toe!

 

Birgitte van Hecke
directeur obs De Schatkist

De Schatkist is een openbare school.
De Schatkist is een openbare school. Klik op het plaatje voor het filmpje ‘Ik ben welkom’: openbaar onderwijs in 1 minuut.

OBS de Schatkist - locatie EygeslhovenLocatie Eygelshoven

Truytstraat 25
6471 HN Kerkrade.
tel: 045-5670176

OBS de Schatkist -locatie NullandLocatie Nulland

Feldbiss 210 a
6462 HC Kerkrade
tel: 045-5670191

Postadres OBS de SchatkistPostadres

Postbus 165
6460 AD Kerkrade

 

Openbare Basisschool
de Schatkist
is een school van

Endorsement movare